Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/157
Title: Український науково-медичний молодіжний журнал
Other Titles: Ukrainian Scientific Medical Youth Journal
Authors: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Keywords: український науково-медичний молодіжний журнал
Ukrainian Scientific Medical Youth Journal
Український медичний молодіжний журнал
Ukrainian Medical Youth Journal
медичний молодіжний журнал
Medical Youth Journal
медицина
medicine
Issue Date: 27-Jun-2019
Publisher: Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Abstract: Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) – фахове видання, широкого профілю, що висвітлює наукові досягнення молодих вчених в сфері клінічної та теоретичної медицини, фармації та стоматології.
Description: Метою журналу є поширення результатів наукових досліджень та заохочення до наукової діяльності студентів, інтернів, аспірантів та молодих спеціалістів. Український науково-медичний молодіжний журнал (УНММЖ) - це платформа можливостей для молодих науковців, поштовх для розвитку власної академічної кар’єри та автор-центроване середовище професійного і особистісного розвитку. Редакція видання постійно працює над поєднанням у журналі кращих світових традицій наукової періодики у поєднані із сучасними вимогами до high-impact factor journals. Водночас, дотримуючись політики підтримки молодих науковців, редакція перш за все надає перевагу публікацій результатів досліджень аспірантів та студентів. Редакційна колегія УНММЖ об’єднує провідних фахівців Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, а також визнаних науковців країн Європи, з високим рівнем цитування. Завдяки багаторівневому процесу рецензування, автори статей журналу мають змогу довершити свої праці із порадами та зауваженнями фахових рецензентів. Важлива риса видання – нетерпимість до порушення принципів академічної доброчесності. Всі статті проходять ретельну перевірку на ознаки плагіату, а також порушення біоетичних норм. УНММЖ надає рівні можливості до публікації статей як вітчизняним авторам, так і науковцям закордону, виставляючи однакові вимоги до кожної з робіт. Політика відкритого доступу. Науково-практичне видання УНММЖ надає відкритий доступ до його змісту безпосередньо після публікації видання, спираючись на наступний принцип: відкритий доступ до результатів наукових досліджень забезпечує вільне поширення наукової інформації, сприяючи широкому обміну знаннями. Статті можуть бути прочитаними, скопійованими, роздрукованими та розповсюдженими за умови, що їхнє використання не призначено для комерційних цілей, а автори та видавець мають відповідні права. Усі статті у цьому журналі мають статус «Вільний відкритий доступ» і не зачіпають фінансові інтереси як фінансуючих органів, так і академічних установ.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/157
ISSN: 2311-6951
Appears in Collections:Періодичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged (4).pdf5,85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.