Екотоксикологія

Гігієна навколишнього середовища

Однією з основних умов збереження здоров’я людини є гігієна навколишнього середовища. Колекція містить матеріали з наступних напрямків: медицина навколишнього середовища, медицина праці, дослідження довкілля, екологічна інженерія, екологічне право, токсикологія, епідеміологія навколишнього середовища.