Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/88
Title: Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики
Other Titles: International Journal of Antibiotics and Porobiotics
Authors: Національная медичная академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
Keywords: Міжнародний журнал антибіотики та пробіотики
антибіотики та пробіотики
International Journal of Antibiotics and Probiotics
Antibiotics and Probiotics
антибіотики
пробіотики
Issue Date: Mar-2018
Publisher: науково-практичний журнал
Series/Report no.: 2 (1);2 (1)
Abstract: Шановні колеги та друзі! Вітаю вас із виходом у світ першого у 2018 році номера науково-практичного видання «International Journal of Antibiotics and Probiotics», створеного як спеціалізований друкований науково-практичний журнал з питань антибіотиків та пробіотиків. Головною метою видання є висвітлення актуальних проблем у галузі охорони здоров’я, вете- ринарії, сільського господарства та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і при- кладних досліджень, нових наукових підходів до розробки сучасних медичних технологій, аналізу роботи медичних структур, а також питань поліпшення досягнень сучасної науки та практики. Стійкість збудників інфекційних хвороб до дії антимікробних препаратів залишається однією з найгостріших проблем в охороні здоров’я у світі. Як наслідок, інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги, становлять серйозну загрозу громадському здоров’ю в цілому. Ця про- блема набула настільки важливого значення, що розглядається у більшості країн як загроза національній безпеці. Резистентність до антимікробних препаратів ставить під загрозу основи сучасної медицини та сталість ефективної глобальної відповіді системи громадського здоров’я на постійну небезпеку з боку інфекційних захворювань. Сьогодні проблему антимікробної резистентності можна вирішити лише за умови впровадження ефективного підходу «Єдине здоров’я» (принцип, згідно з яким здоров’я людей і тварин взаємопов’язане), що передбачає координацію між різними сектора- ми і суб’єктами, зокрема між спеціалістами з медицини, ветеринарії, сільського господарства, екології та добре поінформованими споживачами. Шановні автори та читачі! Від імені редакційної ради запрошую вас узяти активну участь у розвитку часопису «International Journal of Antibiotics and Probiotics» та сприяти наповненню нашого редакційного портфеля науковими статтями. Салманов Айдин Гурбанович, головний редактор журналу «International Journal of Antibiotics and Probiotics»
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/88
ISSN: 2616-7484
Appears in Collections:Періодичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Журн._март_2018.pdf2,27 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.