Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/219
Title: Медицина в Україні Медична біографістика Випуск 2
Other Titles: Медицина в Україні Медична біографістика Випуск 2 Друга половина ХІХ–початок ХХ століття Літери Т–Я Біобібліографічний словник
Authors: С. М. Булах
В. В. Харченко
Keywords: Медицина в Україні
Біобібліографічний словник
Літери Т–Я
Друга половина ХІХ–початок ХХ століття
Медична біографістика Випуск 2
бібліотекознавство
Національна наукова медична бібліотека України
бібліотека
Issue Date: 2021
Publisher: Національна наукова медична бібліотека України
Abstract: Про роль вивчення історії науки видатний український вчений європейського масштабу, засновник біогеохімії, академік В. І. Вернадський писав: «Минуле наукової думки малюється нам кожного разу у цілком іншій і все новій перспективі. Кожне наукове покоління відкриває в цьому минулому нові риси і усталені уявлення про хід наукового розвитку. Випадкове і неважливе в очах вчених одного десятиріччя отримує в очах іншого часто велике і глибоке значення. У той же час блякнуть і стираються раніше усталені віхи наукової свідомості»
Description: Медицина в Україні. Медична біографістика. Випуск 2. Друга половина ХІХ–початок ХХ століття. Літери Т–Я. Біобібліографічний словник /уклад. : С. М. Булах, В. В. Харченко; наук. ред. Т. А. Оста- пенко; Нац. наук. мед. бібліотека України. – Київ, 2021. – 896 с. – До 90-річчя Національної наукової медичної бібліотеки України.
Gov't Doc #: 61(09)(477)
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/219
ISBN: 978-966-2043-09-9
Appears in Collections:Видання ННМБУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Book_Medicine_In_Ukraine_Vol3_2021.pdf14,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.