Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/200
Title: Вода: гігієна та екологія
Other Titles: Water: Hygiene and Ecology
Вода: гигиена и экология
Keywords: Вода: гігієна та екологія
вода
гігієна
екологія
Water: Hygiene and Ecology
water
hygiene
ecology
Вода: гигиена и экология
вода
гигиена
экология
Issue Date: 2019
Publisher: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» Міністерства охорони здоров’я України
Series/Report no.: 7;1-4
Abstract: Мокиенко А. В. [Вода як детермінанта громадського здоров'я] {Water as determinant of public health} 4-8 Щербань М. Г., Сокол К. М., Завгородній І. В., Сидоренко М. О. [Дещо про необхідність збереження чудового дару природи людству – води та її благотворного впливу на життя людини] {About the need to preserve the wonderful gift of nature to humanity – water and its beneficial effects on human life} 9-12 Лотоцька О. В., Кондратюк В. А., Кучер С. В., Лотоцький В. В. [Актуальність пошуку нових способів контролю якості води] {Actuality of searching for new water quality control methods} 13-17 Соломаха К. В., Гаркавий С. І. [Особливості функціонування аквапарків. Фактори ризику для здоров'я відвідувачів] {Functional features of waterparks. Health risk factors for visitors} 18-24 Григоренко Л. В., Шевченко О. А. [Аналіз стану здоров'я сільського населення Дніпропетровської області внаслідок довготривалого впливу питної води] {Analyses state of rural population health in Dnepropetrovsk region as the result of long-term using of drinking water} 25-38 Загороднюк К. Ю., Омельчук С. Т., Гуща С. Г., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Рахамімов В. Д. [Еколого-гігієнічна оцінка процесів очистки стічних вод при застосуванні біорегенератора "Oxydol" (на прикладі комплексу очисних споруд каналізації лівого берега м. Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна)] {Ecological and hygienic assesment of waste water treatment processes in case of bioregenerator "Oxydol" using (on the example of the left bank sewage treatment complex of Kamyanske city, Dnepropetrovsk region, Ukraine)} 39-55 Щербань М. Г., М'ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Безродна А. І., Шевченко О. А., Васенко О. Г. [Гігієнічна оцінка стану виконання програми охорони басейна ріки Сіверський Донець в межах Донецької області на основі ретроспективного аналізу] {Hygienic assessment of the status of the Seversky Donets river basin protection program within the Donetsk region based on a retrospective analysis} 56-66 Лотоцька О. В., Кондратюк В. А., Данчишин М. В., Сопель О. М., Крицька Г. А., Федорів О. Є. [Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання у західному регіоні України] {The modern state and the quality of drinking water with the system of decentralized drinking water supply in the western region of Ukraine} 67-73 Гущук І. В., Брезицька Д. М., Гільман А. Ю., Кулеша Н. П., Сафонов Р. В., Хоронжевська І. С. [Еколого-гігієнічний моніторинг за водозабезпеченням сільського населення Рівненщини у 2004–2018 рр.] {Ecological-hygienic monitoring on water supply of the rural population in Rivne region of 2004-2018} 74-82 Насібуллін Б. А., Гуща С. Г., Загороднюк К. Ю., Волянська В. С., Трубка І. О., Загороднюк Ю. В. [Вплив перорального введення води особливого складу та властивостей на морфофункціональні зміни органів-мішеней щурів при моделюванні ерозивно-виразкових ушкоджень слизової шлунку] {Influence of oral administration of water with peculiar composition and properties on morpho-functional changes of rats' organs-targets in modeling of gastric mucosa erosive-ulcerative lesions} 83-92 Козішкурт О. В. [Поширення кишкових вірусів у водних об'єктах регіону північно-західного Причорномор'я] {The spread of intestinal viruses in water bodies of the northwest Black Sea region} 93-103 [Вимоги до оформлення статей] {Requirements for the design of articles} 104
Gov't Doc #: 613.32:616.36 - 002.1 - 036.22 (477.74)
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/200
Appears in Collections:Періодичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вода гігієна та екологія 2019 том 7 №1-4.rar4,85 MBUnknownView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.