Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/133
Title: Глобальні виклики майбутнього для українських бібліотек
Authors: Кірішева, Олена Миколаївна
Keywords: бібліотекознавство
медична бібліотека
Issue Date: May-2019
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Кірішева О. Глобальні виклики майбутнього для українських бібліотек / О. М. Кірішева // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2019 року, м. Львів) / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, Секція мед. працівників б-к УБА. – Київ-Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – С. 67–71.
Abstract: У статті розглядається коло питань щодо функціонування українських бібілотек у період реформ, які відбуваються сьогодні в країні та окреслено напрями їх діяльності у майбутньому. Підкреслюється важливість ролі бібліотекаря в сучасному інформаційному середовищі в епоху глобалізації.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/133
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.