Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/132
Title: Формування іміджевої політики сучасної медчиної бібліотеки
Authors: Кулієва, Тамара Володимирівна
Keywords: медична бібліотека
бібліотекознавство
Issue Date: May-2019
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Кулієва Т. Формування іміджевої політики сучасної медчиної бібліотеки / Т. В. Кулієва // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2019 року, м. Львів) / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, Секція мед. працівників б-к УБА. – Київ-Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – С. 47–49.
Abstract: Розглянуто проблеми вивчення іміджу медичної бібліотеки в сучасному інформаційному суспільстві. Представлено основні компоненти та напрямки формування позитивного іміджу.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/132
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.