Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/130
Title: Медична бібліотеки України: тенденції трансформації, як ознака часу
Authors: Відьма, Аурелія Вячеславівна
Keywords: медична бібліотека
бібліотекознавство
Issue Date: May-2019
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Відьма А. Медична бібліотеки України: тенденції трансформації, як ознака часу / Аурелія Відьма // Медичні бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2019 року, м. Львів) / Нац. наук. мед. б-ка України, Наук. б-ка Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, Секція мед. працівників б-к УБА. – Київ-Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – С. 7–10.
Abstract: Здійснено спробу узагальнити фактори зовнішнього впливу, які є спільними на сьогодні для всіх медичних бібліотек мережі, та подано пропозиції щодо трансформації та розвитку бібліотек.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/130
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.