Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/114
Title: Медична бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури
Keywords: конференція
матеріали конференції
бібліотека
медична бібліотека
Issue Date: 2019
Publisher: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Citation: Медична бібліотеки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : мат. Міжнарод. наук.-практ. конф. (16–17 травня 2019 року, м. Львів) / Нац. наук. мед. б-ка України; Наук. б-ка Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького; Секція працівників мед. б-к Укр. бібл. асоц. – Київ; Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2019. – 152 с.
Abstract: Збірник матеріалів містить доповіді фахівців бібліотечно-інформаційної сфери, зарубіжних та вітчизняних партнерів, які висвітлюють стан та перспективи бібліотечної справи України та світу в епоху глобалізації. Доповіді подано в авторській редакції мовою оригіналу. Видання адресовано працівникам бібліотек різних типів і форм власності, керівникам галузі культури, викладачам, аспірантам, студентам.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/114
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.