Please use this identifier to cite or link to this item: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/109
Title: Стратегія розвитку медичних бібліотек України : пошук нових форматів
Keywords: конференція
медична бібліотека
матеріали конференції
науково-практична конференція
Issue Date: 2018
Publisher: Нова книга
Citation: Стратегія розвитку медичних бібліотек України : пошук нових форматів : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль) / Нац наук. мед. б-ка України, Б-ка ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Терноп. обл. наук. мед. б-ка. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 172 с.
Abstract: Збірник матеріалів містить доповіді керівників бібліотек та бібліотечних фахівців XVII Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегія розвитку медичних бібліотек України : пошук нових форматів", яка відбулась 17-18 травня 2018 року. Видання адресовано працівникам бібліотек різних типів і форм власності, керівникам галузі культури, викладачам, аспірантам, студентам Університету культури і мистецтв.
URI: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/109
ISBN: 978-966-382-700-1
Appears in Collections:Матеріали конференцій, семінарів і т.п.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.